Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

กระแสละครนาคียังไม่จบ ละครจบแต่คนยังฟิน เลยเก็บภาพบรรยากาศนักท่องเที่ยวเข้าชมรูปปั้นเจ้าแม่นาคีมาฝาก พื้นที่ 42 ไร่ ในชุมชนสามัคคี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ที่

ศาลาแก้วกู่ อุทยานเทวาลัยแห่งความศรัทธา

ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง 3 กิโลเมตรนี้ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาชมความแปลกตาด้วยความแปลกใจเพราะเต็มไปด้วยรูปปั้นก่ออิฐถือปูนมากมายทรงสูงตระหง่านใหญ่โตถูกสร้างขึ้นด้วยความศรัทธาและความเชื่อของ ปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ หรือ ปู่เหลือ (พ.ศ.2476-2539) ว่าทุกศาสนาผสมผสานกันได้โดยปรารถนาให้ "อุทยานเทวาลัย" หรือ "ศาลาแก้วกู่" หรือที่ชาวหนองคายเรียกกันง่ายๆว่า "วัดแขก"

ศาลาแก้วกู่ อุทยานเทวาลัยแห่งความศรัทธา

เป็นสถานที่แทนภาพดินแดนแห่งการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง หลังจากจ่ายค่าเข้าชมอุทยานเทวาลัยแล้ว เราก็เริ่มเดินไปรอบๆ ชมเทวาลัยปางต่างๆ ทันที ความรู้สึกหนึ่งเมื่อเรามองไปรอบๆ แล้ว บางครั้งก็รู้สึกเหมือนหลงเข้ามาเดินอยู่ในสวนของยักษ์ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนใหญ่โตมหึมา จนตัวคนเหลือนิดเดียว เมื่อเทียบกับขนาดของรูปปั้น ส่วนใหญ่แล้วเทวาลัยต่างๆ จะมีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน รวมถึงเรื่องราวต่างๆ ตามตำนานความเชื่อใน พราหมณ์ ฮินดู และคริสต์ แต่ก็มีงานประติมากรรมบางส่วนซึ่งได้จำลองเอาเหตุการณ์จากวรรณคดีสุภาษิตโบราณ หรือนิทานพื้นบ้าน นำมาจัดแสดงไว้เช่นกัน

ศาลาแก้วกู่ อุทยานเทวาลัยแห่งความศรัทธา

โดยที่บริเวณฐานของเทวาลัยเหล่านี้จะมีคำอธิบายเป็น “ภาษาไทยอีสาน” และ “ภาษาไทยภาคกลาง” บอกเล่าถึงเรื่องราวซึ่งเกี่ยวข้องกับชิ้นงานนั้นๆ สลักเอาไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้อ่านได้ศึกษาทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กัน หลายคนที่มาเที่ยวชมที่นี่บอกว่า เหมือนได้เที่ยวชมภาพจำลองนรกสวรรค์ รวมหลายศาสนา ซึ่งการได้อ่านพุทธประวัติและเรื่องราวต่างๆ ผ่านภาพปั้นเหล่านี้ ช่วยเตือนใจให้เกรงกลัวในบาปกรรมได้มากเลยทีเดียว

ศาลาแก้วกู่ อุทยานเทวาลัยแห่งความศรัทธา

ศาลาแก้วกู่ อุทยานเทวาลัยแห่งความศรัทธา

ศาลาแก้วกู่ อุทยานเทวาลัยแห่งความศรัทธา

ศาลาแก้วกู่ อุทยานเทวาลัยแห่งความศรัทธา

ศาลาแก้วกู่ อุทยานเทวาลัยแห่งความศรัทธา

ศาลาแก้วกู่ อุทยานเทวาลัยแห่งความศรัทธา

ศาลาแก้วกู่ อุทยานเทวาลัยแห่งความศรัทธา

ศาลาแก้วกู่ อุทยานเทวาลัยแห่งความศรัทธา

ศาลาแก้วกู่ อุทยานเทวาลัยแห่งความศรัทธา

 

 

ขอขอบคุณบทความจาก : https://www.facebook.com/nongkhaitourist/posts/1691617004484336

Go to top