Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

โรงแรม-รีสอร์ท

ตั้งอยู่ในใจกลางของ ตัวเมืองหนองคาย และเป็นจุดที่ยอดเยี่ยมในการเที่ยวชม หนองคาย โรงแรมตั้งอยู่ 0.2 Km จากใจกลางเมืองและสามารถเดินทางต่อไปยังสถานที่สำคัญต่างๆ ของเมืองได้อย่างสะดวก สำหรับผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวผจญภัย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เป็นเพียงตัวอย่างของสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายที่เปิดให้นักท่องเที่ยว เข้าชม

Go to top