Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (7 เมษายน 2560) ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯหนองคาย (ส่วนแยก) บ้านหนองบัว ต.กวนวัน อ.เมืองหนองคาย

หนองคายเปิดศูนย์หม่อนไหม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร รับเทศกาลสงกรานต์

     นายสัตวแพทย์ธนิต อเนกวิทย์ รองปลัดกระทรงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านหม่อนไหมเพื่อสนับสนุนศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวหม่อนไหม โดยภายในงานมีการจัดแสดงวิธีการสาวไหม การทอผ้าไหม ขั้นตอนการเลี้ยงไหมด้วยใบหม่อน ใบมันสำปะหลัง และต้นดาหลา พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปจากใบหม่อน ได้แก่ ชาใบหม่อน การนำผลหม่อนหรือมัลเบอร์รี่มาแปรรูปเป็นน้ำผลไม้ ไอศกรีม แยม รวมถึงการจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย

หนองคายเปิดศูนย์หม่อนไหม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร รับเทศกาลสงกรานต์

     นายสัตวแพทย์ธนิต อเนกวิทย์ รองปลัดกระทรงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้หน่วยงานจัดตั้งศูนย์บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 7-17 เมษายน 2560 จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยเลือกจังหวัดหนองคาย เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีภูมิปัญญาเกี่ยวกับหม่อนไหมที่โดดเด่น เช่น การทอผ้าไหมลายโบราณ การเลี้ยงไหมไทยพื้นบ้าน ไหมป่าดาหลา และไหมป่าอีรี่ การใช้วัสดุธรรมชาติมาฟอกย้อมเส้นไหมและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม ซึ่งบริเวณที่จัดกิจกรรมนั้นเป็นถนนริมแม่น้ำโขงเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางผ่านไปมา ซึ่งจะได้แวะมาท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชน และส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อนไหมของเกษตรกร ช่วยสร้างรายได้ รวมถึงปลูกฝังให้ประชาชนและเยาวชนมีความรักหวงแหนอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสืบสานด้านอาชีพนี้ให้คงอยู่ต่อไปด้วย

หนองคายเปิดศูนย์หม่อนไหม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร รับเทศกาลสงกรานต์

หนองคายเปิดศูนย์หม่อนไหม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร รับเทศกาลสงกรานต์

 

 

 

 

ขอขอบคุณบทความจาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1491551419

hotdeal

hotdeal

Go to top