Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

รถตู้ให้เช่า จ.เลย หนองคาย

559000003912501

หนองคาย - ชาวหนองคาย และนักท่องเที่ยวจำนวนมากร่วมกันแห่หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ลงจากพระอุโบสถ แห่รอบเมืองในเทศกาลสงกรานต์

เมื่อเวลา 09.09 น. วันนี้ (13 เม.ย.) ที่พระอุโบสถ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมืองหนองคาย ได้มีพิธีสำคัญในการอัญเชิญหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ลงจากพระอุโบสถ แห่รอบพระอุโบสถ 3 รอบ โดยมีประชาชนชาวหนองคายและนักท่องเที่ยวหอบหิ้วถังน้ำอบน้ำหอมมารดสรงน้ำองค์หลวงพ่อ และพระบริวาร เป็นจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศคึกคัก เนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่ศรัทธาต่อหลวงพ่อพระใสมาร่วมพิธี และถือเป็นการเล่นน้ำไปในตัวด้วย

หลังจากแห่รอบพระอุโบสถแล้ว จะได้อัญเชิญหลวงพ่อพระใสขึ้นประดิษฐานบนราชรถเพื่อเป็นองค์พระประธานนำขบวนพระพุทธรูปจากชุมชนต่างๆ แห่ไปรอบเมืองให้ประชาชนได้สรงน้ำอย่างใกล้ชิด

จนกระทั่งช่วงเย็นจึงจะอัญเชิญกลับมายังวัดโพธิ์ชัย ตั้งประดิษฐานไว้ที่ศาลาพลับพลาหน้าพระอุโบสถเปิดโอกาสให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้สรงน้ำขอพรตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน โดยจะทำพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระใสกลับขึ้นพระอุโบสถในเช้าวันที่ 18 เมษายนนี้

hotdeal

hotdeal

Go to top